Each One Teach One

Each One Teach One

Eerste en derde zondag

van 19.00 tot 21.00 uur

NYAHBINGHI

 


Each One Teach One

 

De organisatie van ‘Each One Teach One’  bestaat uit vier leden. Zij zijn allen overtuigd rastafarian, die een actieve rol vervullen in het uiteenzetten en verspreiden van haar leer.

De leden van ‘Each One Teach One’ zijn verder vanuit verschillende invalshoeken actief in de maatschappij en hebben een grote drijfveer om hun aspiraties te verwezenlijken. De organisatie bestaat uit :

 

Ras Tology, Ras Amos, (voormalig lid) Ras Simeon en Ras Dahweh

 

Each One Teach One 

In Januari 2003 kwam de impuls om een orgaan te vormen, die zich zou toeleggen

op het uitzaaien van kennis om het bewust-wordingsproces bij Rastafarians en haar sympathisanten aan te zwengelen en op een hoger niveau te brengen. Bij de leden van

dit orgaan ontstond namelijk in deze tijd een sterke behoefte om de kennis, te laten circuleren en ventileren, opdat een grotere groep daar baat bij zou hebben. Het doel werd al snel uitgebreid om middels de educatieve activiteit meer saamhorigheid te kweken en het imago op te poetsen en anderzijds te rectificeren.

 

De formatie van ‘Each One Teach One’ is een vooralsnog informeel orgaan, die niet nalatig wil zijn in een geleidelijke transformatie tot een formeel orgaan met een grensoverschrijdende bereik.

 

Daartoe timmert ‘Each One Teach One’ continu aan een structurele verbetering van haar performantie. Het orgaan opereert vanuit idealistisch oogmerk en heeft tot nu toe de bekostiging van haar educatieve activiteiten volledig vanuit  eigen portefeuille verwezenlijkt.

 

Nochtans voorziet ‘Each One Teach One’  een vruchtbare en noemenswaardige voortzetting en uitbreiding van een in zekere zin vrij podium voor Rastafarians en haar sympathisanten om kennis en ervaring uit te wisselen.

Nyahbinghi Chant


2 september 2007

Introductie & Kennismaking

Each One Teach One biedt nu elke eerste zondag van de maand een
open podium aan
om de unity onder rasta's te kunnen bewerkstelligen.

Ter kennismaking organiseren we een open reasoning met ruimte voor

creatieve feedback en inhoudelijke suggesties.

 

22 april 2007

Rasta Outernational, inzicht in de diaspora van Rastafari

Ras P - De manifestatie van Rastafari in Amsterdam

Ras Jorge - Verspreiding van rasta en de erfenis van het slavernijverleden

Lyrical Benji - Persoonlijke ontmoetingen met rasta’s uit alle uithoeken van de wereld

Sis Pasinsi - Persoonlijk verslag van haar leven als rasta aan de wortels van de rasta beweging

 

28 januari 2007

Woman & Child, een middag in het teken van de vrouw binnen Rastafari

Sis Benji - Vrouwen & Kinderen uit het slavernijverleden

Sis Donna Lee - Rastavrouw in A’dam; blank en zwarte aspect

Sis Emily - Vrouwen uit de bijbel

Sis Vanessa - Schilderijen

Sis Yesajah - Educatie van de vrouw

Sis Jasarah - Woman’s womb                          

Sis Avi - Unity

 

27 augustus 2006

Een fotografische presentatie of the trod van de rastaman.

Mihlawhdh Faristzaddi (Author of Itations Of Jamaica And I)

 

20 november 2005

Open Mic. Dag met als thema : ‘Cohesie in Perspectief’

 

17 juli 2005

Ras Moses - Verwantschap van Islam met de Rastafari perceptie

Star David - Gedachten Studie

Ras Kwamie - Rasta en de zeven zegels

 

6 maart 2005

Ras Melvin - De bron van onze beschaving ligt in Afrika

Sis Benji - De wijsheid van Koning Solomon en de Koningin van Sheeba

Ras Dahweh - De Hindoe invloeden in de Rastafari beweging

 

12 december 2004

Ras Philmon - Persoonlijke getuigenis over Rastafari

Ras Afrique Asher - Lichaam, ziel en geest

Ras Judah - Mijn invulling van Ital

 

16 mei 2004

Ras Simeon - De aanwezigheid en rol van Afrikanen in het oude testament (2)

Rastology - Manifestaties van de Christus

Ras Lion - Eenheid maakt sterk

 

23 september 2003

Ras Simeon - De aanwezigheid en rol van Afrikanen in het oude Testament (1)

Ras Dahweh - Leonard Howell & Rastafari Genesis   

Ras Amos - Rasta Bewustzijn